Magazine Kiosk

Illustration for Milk X HK

A magazine kiosk with a focus on men's fashion